e-mail 


WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

przy Domu Pomocy Społecznej, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 7a
tel. (17) 857-87-55 e-mail:wtz.rzeszow@pro.onet.pl fax. (17) 786-30-78
Najlepiej przeglądać tą stronę przy następujących ustawieniach: monitor - rozdzielczość 1024x768; przeglądarka - strona kodowa ISO-8859-2, czcionka średnia!
Strona główna
Pracownia plastyczna
Metaloplastyka
Pracownia tkacka i krawiecka
Pracownia ceramiczna
Wydarzenia
O Warsztacie
Goście Galerii
Wystawy integracyjne
Deklaracja Dostępności
Bezpieczne WTZ
Księga gości
siseth.com - sponsor naszej strony
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
Celem projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestnikom zajęć prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz zajęć prowadzonych w ramach zadań zlecanych przez PFRON.

Założeniem programu jest wsparcie WTZ w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii oraz prowadzeniu zajęć z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi.

Uzyskane w ramach grantu środki finansowe można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz na środki dezynfekcyjne i niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego ich stosowania.góra strony
 
Autor Kamil Ryszka
  Copyright © by WTZ Rzeszów
góra strony