e-mail 


WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

przy Domu Pomocy Społecznej, 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 7a
tel. (17) 857-87-55 e-mail:wtz.rzeszow@pro.onet.pl fax. (17) 786-30-78
Najlepiej przeglądać tą stronę przy następujących ustawieniach: monitor - rozdzielczość 1024x768; przeglądarka - strona kodowa ISO-8859-2, czcionka średnia!
Strona główna
Pracownia plastyczna
Metaloplastyka
Pracownia tkacka i krawiecka
Pracownia ceramiczna
Wydarzenia
O Warsztacie
Goście Galerii
Wystawy integracyjne
Deklaracja Dostępności
Bezpieczne WTZ
Księga gości
siseth.com - sponsor naszej strony
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


INFORMACJE WSTĘPNE
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.wtz.rzeszow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2006-01-06
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

DOSTĘPNOŚĆ STRONY. PORUSZANIE SIĘ BEZ UŻYCIA MYSZKI
Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strona oparta jest o menu boczne, które umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Poszczególne funkcjonalności są dostępne przy użyciu standardowych funkcji samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą poruszać się po stronie internetowej.
Na początku każdej strony (stałe menu boczne) zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do strony głównej, podstron: pracownia plastyczna, metaloplastyczna, tkacko-krawiecka, ceramiczna oraz wydarzenia, o warsztacie, goście galerii, wystawy integracyjne. Ponadto na każdej stronie w menu umieszczony jest link do księgi gości i podmiotu zewnętrznego – linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki o czym użytkownik nie jest ostrzegany (może się zdarzyć, że nie wszystkie elementy tych stron będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować opisów alternatywnych).
Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki lub narzędziami systemu operacyjnego.

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ
Na stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto w większości poszczególne przyciski są odpowiednio opisane.

POWIĘKSZANIE STRONY
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie strony.
Dodatkowo darmowa aplikacja „lupa systemu Windows” pozwala na powiększenie obrazu wyświetlanego na monitorze komputera w kilku trybach. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.
Nie przeprowadzono testów serwisu na monitorach brajlowskich, jednak testy z wykorzystaniem aplikacji NVDA (NonVisual Desktop Access) dają pozytywne rezultaty.

KONTRAST
Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1 (spełnia kryteria standardu WCAG 2.0).
Dodatkowo zmiana kontrastu kolorystycznego możliwa jest również przy wykorzystaniu systemowej aplikacji „lupa systemu Windows”.

FILMY WIDEO
Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

ZROZUMIAŁOŚĆ I CZYTELNOŚĆ TREŚCI
Treści zamieszczane na stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

WERSJA MOBILNA — DZIAŁANIE NA RÓŻNYCH URZĄDZENIACH
Strona internetowa WTZ jest bogata w treści i na bieżąco uaktualniana. Dokładamy wszelkich starań, aby strona była dostępna dla szerokiego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niezależnie od stosowanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Serwis utworzono jednak w 2006 roku, czyli wiele lat przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności cyfrowej.
Serwis nie został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”. Możliwe jest przeglądanie serwisu na urządzeniach mobilnych, wymaga to jednak ręcznego dostosowania wyświetlania do rozdzielczości oraz wielkości ekranu (wymaga powiększania i przewijania w kierunku poziomym).

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej.
e-mail:  wtz.rzeszow@pro.onet.pl
telefon: 17 857 87 55
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzeszowie mieści się w budynku przy ul. Załęskiej 7a.
Budynek WTZ jest obiektem parterowym do którego prowadzą dwa wejścia: wejście główne dostępne z poziomu chodnika oraz wejście boczne z podjazdem przystosowanym do ruchu wózków inwalidzkich.
Przed budynkiem znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w odległości 20 m od wejścia do głównego budynku.
Budynek WTZ dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują żadne bariery architektoniczne. Szeroki korytarz oraz wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, o odpowiedniej szerokość drzwi dostosowanych do wózków inwalidzkich. WC dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku WTZ (pomieszczenia pracowni i toalety) funkcjonuje system przywoływania pomocy.

góra strony
 
Autor Kamil Ryszka
  Copyright © by WTZ Rzeszów
góra strony