e-mail 


WYSTAWY INTEGRACYJNE

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a
Strona główna
Pracownia plastyczna
Metaloplastyka
Pracownia tkacka i krawiecka
Pracownia ceramiczna
Wydarzenia
O Warsztacie
Goście Galerii
Wystawy integracyjne
Deklaracja Dostępności
Bezpieczne WTZ
Księga gości
siseth.com - sponsor naszej strony
Od 1999r. Warsztat Terapii Zajęciowej w ramach swej twórczej działalności jest organizatorem wystaw określanych mianem integracyjnych. Pracownie i korytarze WTZ w tym czasie spełniają funkcję wystawienniczą. Organizujemy również takie wystawy w galeriach profesjonalnych. Współistnieją tam równolegle dzieła plastyczne zaproszonych gościnnie artystów ziemi rzeszowskiej, oraz prace stałych uczestników WTZ, powstałe w czasie zajęć terapeutycznych. Niektóre z prac zaproszonych artystów prezentujemy na naszej stronie zatytuowanej "Goście galerii". Takie spotkania świata niepełnosprawnych, zwieńczonych wernisażem stwarzają dla obu stron możliwość niepowtarzalnego zbliżenia na granicy między istniejącym światem zewnętrznym (konkretnym), a wewnętrznym (abstrakcyjnym) tj. w punkcie, w którym rodzi się idea aktu twórczego. Fizyczne obcowanie z gotowym dziełem, jak również z jego autorem stanowi dla każdej ze stron Ľródło inspiracji. Efekty takich spotkań prezentowane na organizowanych w ten sposób wystawach, a więc w syntezie z dziełami profesjonalnych artystów, nabierają rangi "innego" rzędu. Są świadectwem zapisu idei wzorczej, powstającej z fantazji lub wyobraĽni, są znakiem niczym nieskrępowanego intuicyjnego myślenia, a dla oglądających udaną podróżą do Ľródeł tworzenia. I tylko od nas zależy, czy będziemy w stanie przekształcić te żywe doświadczenia w coś niewyobrażalnie pięknego. W tym sensie Wystawy Integracyjne organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej stają się ciekawym wydarzeniem w artystycznym kalendarzu naszego regionu.
  • I Wystawa Integracyjna Uczestnicy WTZ i Rzeszowski Oddział Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików -WTZ, Rzeszów 1999.
  • II Wystawa Integracyjna Helena Gruszka (uczestniczka WTZ) i Jerzy Szymański (artysta malarz) - WTZ, Rzeszów 1999.
  • III Wystawa Integracyjna prac Uczestników i Pracowników WTZ - "Galeria Pod Ratuszem", Rzeszów 1999.
  • IV Wystawa Integracyjna prac Marcina Smoli - studenta WSP w Rzeszowie oraz uczestników WTZ - Rzeszów 2000/2001.
  • V Wystawa Integracyjna Witold Lęcznar (uczestnik WTZ) i Danuta Turbacz (artysta plastyk) - WTZ, Rzeszów 2001.
  • VI Wystawa Integracyjna Irena Wojnicka-Markielowska, Janina Ożóg-Czarnowska, Stanisław Jachym i uczestnicy WTZ - WTZ, Rzeszów, luty 2003.
  • VII Wystawa Integracyjna - Ryszard Kudzian (dziennikarz, satyryk, karykaturzysta), Krzysztof Worsztynowicz (instruktor terapii zajęciowej) i Helena Gruszka (uczestniczka WTZ),budynek WTZ - Rzeszów, wrzesień 2004.
  • VIII Wystawa Integracyjna - Witold Śliwiński (projektant szkła artystycznego) i uczestnicy WTZ - Rzeszów, 2005.
  • IX Wystawa Integracyjna "Zima w górach" (fotografia) - ks. Bogdan Janik i uczestnicy WTZ - Rzeszów, luty 2008.

góra strony
 
Autor Kamil Ryszka
  Copyright © by WTZ Rzeszów
góra strony